Kostnader ved reiseavbestilling

Du har rett til å avbestille en bestilt reise når som helst. Men i så fall er du forpliktet til å betale reisearrangøren kompensasjon. Turoperatøren kan fastslå en fast pris for skadens omfang, med hensyn til oppsparte kostnader, eventuelle inntekter ved videresalg og reserveringskostnader.

Når det gjelder sykkel- og båtturer er de faste kostnader relativt høye (skipet, sykler, reiseleder, sjekk av sykkelstrekninger, reisedokumenter, kart) og i tillegg eventuelle avbestillingsgebyrer. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at du tegner en reiseavbestillingsforsikring!


Dette er kostnader ved avbestilling for denne sykkel- og båttur, i prosent av reisekostnader.
20% etter kontrakten er signert til 84 dager før reisen
30% 83 dager til 42 dager før reise
60% 41 dager til 28 dager før reise
80% 27 dager til 4 dager før reise
90% 3 dager før reise, på reisedagen eller senere


Vi ønsker ikke å lage avbestillinger til en forretningsmodell og prøver å være imøtekommende. Når det gjelder sykkel- og båtturer dreier det seg hovedsakelig om fremmede kostnader som vi ikke har innflytelse over. Derfor nok engang den presserende forespørselen om tegne en reiseavbestillingsforsikring.