Abdij Dürnstein

Abdij Dürnstein

In 1371 werd aan de Donau een kapel gebouwd. Deze kapel vormde de basis voor de kanunnikenabdij van de Augustijnen van Dürnstein, dat in 1410 werd gesticht. De sticht was ondergeschikt aan de aartsbisschop van Praag en werd bevolkt door kanunniken van de sticht van Wittingau (tegenwoordig Třeboň). Vanaf 1710 werden de gebouwen ingrijpend omgebouwd in barokstijl maar reeds in 1788 werd de sticht door keizer Jozef II opgeheven. De abdijgronden kwamen in handen van de familie Starhemberg, de gebouwen van de abdij kwamen in handen van de Augustijner kanunniken van Herzogenburg.

Bij een omvangrijke restauratie in de periode 1985-2019 bleek onder meer dat voor de kerktoren oorspronkelijk het blauwe pigment smalt werd gebruikt en de toren dus blauw/wit was. Bij de restauratie werd hiermee rekening gehouden, en vandaag is de abdij van Dürnstein het uithangbord van de Wachau. Naast de parochiekerk, die zeer de moeite waard is, is het ook de moeite waard de tentoonstellingen te bezoeken.

Informatie over de abdij van Dürnstein vindt u hier:

www.stift-duernstein.at

Abdij Dürnstein
Abdij Dürnstein

Boven de abdij van Dürnstein bevindt zich de gelijknamige kasteelruïne, waar de Engelse koning Richard Leeuwenhart in 1192/93 gevangen werd gehouden.

Ruïne Dürnstein
 
Abdij Dürnstein